Asiakaslehti 1/24 on julkaistu

Vauriokorjauksen trendit


Työskentelyssämme vauriokorjausalan toimijoiden kanssa keskustelemme säännöllisesti merkkiliikkeiden, yksityisten alihankintamaalaamoiden ja vauriokorjausketjujen päättäjien kanssa alan tulevaisuudesta ja kehityksestä. Keskusteluissa toistuvat säännöllisesti seuraavat teemat, vaikka toki muutkin aiheet ovat esillä.

Kannattavuus: Asiakkailtamme saatujen tietojen ja kertoman perusteella kuulemme, että työvoimakustannuksen osuus liikevaihdosta on jopa 40 %. Lyhentyneet ohjeajat edellyttävät prosessien tehokkuuden parantamista ja hukka-aikojen vähentämistä tehokkuuden ja tuloksen varmistamiseksi.

Työvoiman saatavuus: Alalle kouluttautuu vähäinen määrä uusia tekijöitä, ja kilpailu kiristyy. Kiinnostavimman ja edistyksellisimmän työpaikan tarjoajat menestyvät.

Mitattavuus: Prosessien tehostaminen edellyttää luotettavien mittareiden käyttöä ja hallitsemista, eli hukka-aikojen tunnistamista, läsnäolotuntien ja laskutettujen tuntien seurantaa, materiaalikulutuksen seurantaa ja tiedonhankintaa johtamisen työkaluksi

Ympäristö: Ulkoiset vaatimukset toiminnalle ympäristön ja sertifiointien osalta lisääntyvät. Tuotehävikin ja jätteen vähentäminen sekä sitä kautta prosessin hiilijalanjäljen pieneneminen on yhä tärkeämpää. Yrityksen imagovaikutuksen paranemisen lisäksi kannattavuus nousee säästyneinä kuluina. Moni toimija näkee vihreät arvot hyötyinä ja etuina eikä vain kustannuksina.

Asiakaskokemus: Asiakkaiden ja vakuutusyhtiöiden toiveita ja tarpeita voidaan mitata esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Kun vastaanotetaan töitä ja asiakkuuksia, halutaan jättää erinomainen asiakaskuva. Prosessiaikojen parempi ennustettavuus on myös suuri osa asiakaspalvelua.

Omassa toiminnassamme ja tarjoamissamme palveluissa keskitymme juuri näihin avainasioihin. Seuraa viestintäämme ja kysy lisää, kun asia on yrityksessänne ajankohtainen.