Vastuullisuus Coralla

Coralla keskitymme asiakas- ja yhteistyökumppaniemme kehittämiseen tarjoamalla moderneja ja vastuullisia ratkaisuja. Sitoudumme tehokkuuteen ja päästöjen minimoimiseen samalla kun pidämme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työilmapiiristä.

Toimintamme on ISO9001-sertifioitu, mikä vahvistaa sitoutumistamme laatuun ja luotettavuuteen. Työturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, ja seuraamme aktiivisesti ja ehkäisemme mahdollisia työtapaturmia. Lisäksi varmistamme henkilöstömme ensiaputaitojen ylläpidon ja täytämme kaikki vakuutus- ja verovelvoitteet.

Kaiken kaikkiaan sitoudumme eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan, joka kattaa kaikki osa-alueet aina kumppanuuksista ja tuotteista työntekijöiden hyvinvointiin ja ympäristöön.

Lataa tiivistelmä

Ympäristövastuu

Coran toimitilat lämmitetään kaukolämmöllä, joka on ekologista hukkalämpöä, ja tulevaisuudessa tavoitteenamme on siirtyä ainakin osittain aurinkovoiman käyttöön. Tämä edustaa sitoutumistamme kestävään energiakäyttöön ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Kannustamme aktiivisesti loppukäyttäjiämme korjaamaan laitteita ja tarvikkeita, jotta vähennetään turhaa jätemäärää ja resurssien tuhlausta. Tarjoamme teknistä tukea, varaosia ja muuta apua, ja seuraamme tarkasti tuotteidemme eräpäiviä välttääksemme hävikkiä ja tarjotaksemme kestäviä vaihtoehtoja.

Olemme mukana Rinki-raportointijärjestelmässä, mikä auttaa meitä seuraamaan ja vähentämään pakkausmateriaalien kulutusta. Vuonna 2023 raportoimme käytettyjä pakkausmateriaaleja seuraavasti: paperikuidut 10,6 tn, puu 8,9 tn, muovi 4,1 tn ja metalli 37,8 tn.

Vuonna 2023 teimme kuljetuksia Vantaan ja Porin varastoilta noin 2 050 000 kilometriä.  Pyrimme vähentämään kuljetusmatkoja ja tehostamaan logistiikkaa kannustamalla kumppaneitamme täysimääräisiin tilauksiin ja yhdistämällä tilauksia, mikä vähentää kilometrimäärää merkittävästi. Suuret toimitukset toimitamme suoraan valmistajilta loppukäyttäjille. 

Cora Refinish Oy tuo markkinoille järjestelmiä, jotka auttavat vauriokorjaamoja pienentämään hiilijalanjälkeään. Näiden järjestelmien avulla kumppanimme voivat vähentää hiilijalanjälkeään jopa 9 % automaattisen maalinsekoituskoneen, 4 % digitaalisen värinvalinnan ja 10 % varastonhallinnan työkalujen avulla. Tämä edistää ympäristöystävällisempiä käytäntöjä korjaamoissa ja tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

Hallinnollinen vastuu

Cora Refinishin hallinnollinen vastuu on keskeinen osa yrityksen sitoutumista kestävään liiketoimintaan. Yritys noudattaa tiukkoja hallinnollisia standardeja, jotka perustuvat ISO 9001 -sertifioituun johtamisjärjestelmään. Tällä varmistetaan, että liiketoiminnan kaikki näkökohdat ovat avoimia, vastuullisia ja tehokkaita.

Hallinnollinen vastuu ilmenee päätöksenteossa, organisaatiorakenteessa ja riskienhallinnassa. Yritys panostaa jatkuvasti henkilöstönsä koulutukseen ja kehitykseen varmistaakseen, että kaikki osapuolet ymmärtävät vastuunsa ja toimivat eettisesti. Tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan tehokkuus samalla kun minimoidaan ympäristövaikutuksia.

Cora Refinish ottaa huomioon myös sidosryhmien odotukset ja tarpeet hallinnollisissa päätöksissään. Yritys pitää avointa viestintää ja vuoropuhelua tärkeänä keinona varmistaa vastuullisen toiminnan jatkuvuus. Näin ollen hallinnollinen vastuu on olennainen osa Cora Refinishin liiketoimintakulttuuria, ja se heijastuu kaikissa toimintatavoissa ja päätöksissä.

Sosiaalinen vastuu

Coran sosiaalinen vastuu ilmenee monipuolisesti eri toimenpiteissä, kuten laajennetuissa työterveyspalveluissa, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa ja korvaavan työn sekä varhaisen puuttumisen malleissa. Nämä toimenpiteet tarjoavat henkilöstölle tukea ja ohjausta erilaisiin haasteisiin, mikä edistää heidän työhyvinvointiaan ja sitoutumistaan työhön.

Lisäksi Cora kannustaa henkilöstöä liikkumaan vapaa-ajallaan yhteisen CoraSport-yhteisön turvin. Liikunta lisää tutkitusti työhyvinvointia ja jaksamista, ja Coran tarjoama Smartum-liikuntaetu sekä kannustava ilmapiiri ja yhteiset liikuntatapahtumat tukevat tätä.

Henkilöstöä tuetaan myös koulutuksilla, mikä kannustaa oman ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi Coralla on käytäntö kuukausittaisista laatupalavereista, joissa käsitellään poikkeamia ja työturvallisuusasioita, varmistaen laadukkaan palvelun ja turvallisen työpaikan. 

Vuonna 2023 toteutettu henkilöstökysely vahvisti Coran maineen erinomaisena työnantajana: arvosanaksi Cora sai numeron 4 (asteikko 1-5). Kyselyn tulokset osoittavat vahvan sitoutumisen työntekijöiden hyvinvointiin ja positiivisen työilmapiirin luomiseen. Erityisesti henkilöstö arvostaa kyselyn perusteella Corassa huippukollegoiden lisäksi yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita.