Asiakaslehti 3/23 on julkaistu

Oikea-aikainen tekeminen

Oikea-aikainen tekeminen ja kyky suorittaa työtehtävät menestyksekkääästi vaikuttavat merkittävästi vauriokorjaamon läpimenoon ja kannattavuuteen. Tämä on olennainen tekijä menestyksessä.

PPG LINQ -ratkaisuja hyödyntämällä valitset nopeasti ja helposti aina parhaimman saatavilla olevan sävyvariaation, eikä vauriokorjaamollasi hukata aikaa tai resursseja tuottamattomaan työhön.

Nykyaikaisen vauriokorjaamon uusin kehitysaskel on kuin ote Lean-ajattelun oppikirjasta:

Vähennämme hukkaa: Hukkaa ovat työaika, resurssit, materiaalit ja työvoima, jotka eivät lisää arvoa tuotteeseen tai palveluun.

Tehostamme toimintaa: Prosessiaikojen lyhentäminen vastaa asiakkaan tarpeisiin ja vakuutusyhtiöiden vaatimuksiin.

Olemme kustannustehokkaita: Vähäisempi hukka ja tehokkaammat prosessit johtavat kustannusten alenemiseen.

Osallistamme työntekijät paremmin: Teemme tuottavampaa työtä, joka lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota.

Parannamme laatua: Kun optimoimme prosessit ja vähennämme hukkaa, laatu myös paranee. Tämä johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin ja vähentää virheiden määrää. Lue lehdestämme asiasta lisää ja liity tyytyväisten PPG LINQ -käyttäjien joukkoon.