Asiakaslehti 4/23 on julkaistu

Vastuullinen kehittäminen


Toimintojen kehittäminen on olennainen osa jokaisen organisaation menestystä ja tehokkuutta, erityisesti digitaalisen aikakauden vaativassa liiketoimintaympäristössä. Jatkuva teknologinen kehitys, digitalisaatio ja muuttuvat markkinavaatimukset asettavat meille kaikille paineita parantaa ja sopeuttaa
liiketoimintaprosessejamme.

Kehittämisen ja muutoksen paine tuo myös mukanaan erinomaisen mahdollisuuden tehdä asiat jatkossa vielä paremmin.
Pienet askeleet oikeaan suuntaan saavat aikaan huomattavan positiivisen muutoksen, varsinkin kun koko organisaatio työskentelee saumattomasti yhdessä.

 

Vuoden 2023 aikana olemme tehneet useita operatiivisia ja teknologisia muutoksia. Muutoksilla pyrimme tehostamaan organisaatiomme suorituskykyä, lisäämään tehokkuutta ja vastaamaan paremmin asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin.


Olemme lisänneet henkilöstömääräämme sekä teknisessä että logistisessa asiakaspalvelussamme, kehittäneet prosessejamme ISO9001-laatujärjestelmän edellytysten mukaisesti ja
uudistaneet verkkosivujamme paremman asiakaspalvelun varmistamiseksi. Marraskuussa avaamamme verkkokauppa palvelee entistä paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitamme
oikeiden tuotteiden löytämisessä ja tilaamisessa.


Viestintämme nykyaikaisen vauriokorjaamon läpimenon, tehokkuuden ja tuloksen parantamisesta nivoutuu erinomaisesti vastuullisen toiminnan keskeisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Näitä ovat hiilijalanjäljen pienentäminen, energiatehokkuuden parantaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, jätehallinta ja osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan.


Kiitos yhteistyöstä ja luottamuksesta vuonna 2023. Työskentelemme tarmokkaasti ollaksemme vastuullinen ja luotettu yhteistyökumppaninne jatkossakin.


Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulua