Category Archives: Ajankohtaista

Asiakaslehti 2/24 on julkaistu

ESG-periaatteet keskiössä Haluamme olla luotettu yhteistyökumppani ja kulkea kanssanne tätä polkua. Raportoimme nyt aiemmin saavutetun ISO 9001 -sertifioinnin rinnalla omalla ESG-ohjelmallamme (Enviromental, Safety, Governance) vastuullisesta tavastanne toimia. ESG-ohjelmamme käsittää kolme vastuullisuuden avainkohtaa. Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu Keskitymme liiketoiminnassamme asiakas- ja yhteistyökumppaniemme toiminnan kehittämiseen tarjoamalla nykyaikaisia ratkaisuja. Ratkaisut auttavat vastuullisuutta tehokkuuden lisäämisessä, päästöjen minimoinnissa ja työntekijöiden […]

Asiakaslehti 1/24 on julkaistu

Vauriokorjauksen trendit Työskentelyssämme vauriokorjausalan toimijoiden kanssa keskustelemme säännöllisesti merkkiliikkeiden, yksityisten alihankintamaalaamoiden ja vauriokorjausketjujen päättäjien kanssa alan tulevaisuudesta ja kehityksestä. Keskusteluissa toistuvat säännöllisesti seuraavat teemat, vaikka toki muutkin aiheet ovat esillä. Kannattavuus: Asiakkailtamme saatujen tietojen ja kertoman perusteella kuulemme, että työvoimakustannuksen osuus liikevaihdosta on jopa 40 %. Lyhentyneet ohjeajat edellyttävät prosessien tehokkuuden parantamista ja hukka-aikojen vähentämistä […]

Asiakaslehti 4/23 on julkaistu

Vastuullinen kehittäminen Toimintojen kehittäminen on olennainen osa jokaisen organisaation menestystä ja tehokkuutta, erityisesti digitaalisen aikakauden vaativassa liiketoimintaympäristössä. Jatkuva teknologinen kehitys, digitalisaatio ja muuttuvat markkinavaatimukset asettavat meille kaikille paineita parantaa ja sopeuttaaliiketoimintaprosessejamme. Kehittämisen ja muutoksen paine tuo myös mukanaan erinomaisen mahdollisuuden tehdä asiat jatkossa vielä paremmin.Pienet askeleet oikeaan suuntaan saavat aikaan huomattavan positiivisen muutoksen, varsinkin kun […]

Asiakaslehti 3/23 on julkaistu

Oikea-aikainen tekeminen Oikea-aikainen tekeminen ja kyky suorittaa työtehtävät menestyksekkääästi vaikuttavat merkittävästi vauriokorjaamon läpimenoon ja kannattavuuteen. Tämä on olennainen tekijä menestyksessä. PPG LINQ -ratkaisuja hyödyntämällä valitset nopeasti ja helposti aina parhaimman saatavilla olevan sävyvariaation, eikä vauriokorjaamollasi hukata aikaa tai resursseja tuottamattomaan työhön. Nykyaikaisen vauriokorjaamon uusin kehitysaskel on kuin ote Lean-ajattelun oppikirjasta: Vähennämme hukkaa: Hukkaa ovat työaika, resurssit, […]

Asiakaslehti 2/23 on julkaistu

Valmiina haasteisiin – Asiakaslehti 2/23 Vauriokorjausala on ottanut rohkeasti askelia uuteen aikakauteen.Asiakaskuntamme kasvaessa tämä tekee ilahduttavasti uutta tarvetta kumppanuudelle, tekniselle tuelle ja uusien ratkaisujen sujuvaan käyttöönottoon. Palvelukonseptimme on monipuolinen ja kehittyvä. Tarjoamme ratkaisuja toiminnanohjaukseen, varastohallintaan ja värien sekoittamisen automatisointiin sekä uusimpana ratkaisuna värivariaation digitaalista visualisointia ja sävyvalinnan helpottamista. Kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastaamiseksi lisäämme resursseja ja kouluttaudumme. […]